Köpük ısı yalıtımı özellikler binaların cephe izolasyonunda, teras ve çatı altı izolasyonu uygulamasında kullanılmaktadır. Köpük yalıtımın en önemli özelliklerinden biri olan yalıtım sayesinde ciddi bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Köpük yalıtım uygulama alanı içerisi ve dışarısı ile olan iklim farkını tamamen keser ve ısı izolasyonunu en iyi derecede sağlar.

Köpük serttir ve ısı iletkenlik katsayısı ahşap, kaya yünü, polistiren gibi diğer izolasyon malzemelerine oranla daha düşüktür. Bu nedenle köpüğün ısı yalıtım özelliği daha iyidir.

Köpük ısı yalıtım uygulaması sonunda tek parça ek yeri olmayan bir izolasyon elde edilir. Bu nedenle herhangi bir ısı kaybı oluşmaz. Köpük ısı yalıtımı her türlü zemine kolayca uygulanır. Profesyonel ustalarımızın uygulamaları sonucu, köpük ısı yalıtım sudan ve nemden etkilenmez. Bakteri ve haşere oluşumunu engeller.