Hayvan çiftliğinin havasının nemi ve sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Bir ineğin beklenen en yüksek verimi vermesi için uygun çevre koşullarının sağlanması gerekmektedir. Süt sığırları için uygun çevre koşulları kapalı ahırlarda 10-15 °C arası sıcaklıklardır. Zorunlu durumlarda bu değer 7 °C ye kadar düşebilir. Daha düşük sıcaklıklar, ahır içerisinde nem yoğunlaşmasını arttırması nedeniyle istenmez. Sığırların açık ahırlarda barındırılmaları durumunda sıcaklığın 0 °C'nin altına düşmesi büyük bir sorun yaratmaz. Sığırlar -18 °C ile +24 °C arasındaki değişime adapte olabilir. Besi sığırları -30 °C de bile normal hayatlarını sürdürür. Ahır sıcaklığı -10 °C’nin altına düştüğünde yem tüketiminde %8-10 arasında artış olabilir. Ancak yine de soğuk hava gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken nokta; ani sıcaklık değişimlerinin sığır sağlığı ve verimi üzerine yapacağı olumsuz etkilerle karşılaşılmasıdır.

Hayvanlar, soğuk ve düşük nemli ortamlara daha kolay uyum yapabilmelerine karşın, nemli sıcak ortamlarda önemli ölçüde rahatsız olurlar. Yeterince havalandırmanın yapılmadığı fazla nemli ahırlarda, yalıtım da iyi değilse yapı elemanları üzerinde yoğunlaşan nemin hayvanlar üzerine damlaması hayvanları çok rahatsız ederek hastalanmalarına ve verimlerinin düşmesine neden olur.

Yüksek sıcaklık ve bağıl nem hayvanlarda yem yeme isteğini azaltacağından hayvan veriminde büyük oranda düşüşler kaydedilecektir. İyi bir havalandırma sisteminin kurulması, gerektiğinde soğutma sistemiyle ortam sıcaklığının düşürülmesi ve iyi bir yapı yalıtımıyla bu sorun giderilebilir. Ahırlarda uygun çevre koşulunun sağlanmasında, yapı elemanlarından kaybolan ısı miktarını azaltıcı önlemlerin yanında, yeterli havalandırma yapılması zorunludur. Havalandırma ile barınak içerisinde bulunan sıcak ve kirli hava dışarı atılmakta, hayvanların yaşam ve verimini sürdürebilmesi için gerekli oksijen sağlanmakta ve zararlı gazlar, istenmeyen kokular ve havada bulunan zararlılar uzaklaştırılabilmektedir. Ayrıca, nem düzeyi de ayarlanabilmektedir. Ahır havadar ve aydınlık olmalı, kesinlikle hava cereyanı olmamalıdır.

İzoçağ Sprey Poliüretan ile Hayvan Çiftliği Yalıtımı ve Isı Dengelemesi

Hayvanlar da, insanlar gibi canlıdırlar. Fiziksel olarak insanlara benzer tepkileri vardır. Bu özelliklerinden dolayı doğal ortamları dışında ihtiyaç duydukları ısınma / soğuma halterini biz insanlar çözümleriz. Kış aylarında üşüyen, yazın terleyen ve sıcaktan bunalan hayvanların verimlerinde ciddi düşüşler olduğu bilimsel bir gerçektir. Ahırlarda yüksek olasılıkta ki kayıplarını önlemenin temel koşulu izolasyondur. Ahır sahipleri bu sorunu haklı olarak en ekonomik ve kalıcılıkla yapmak isterler. İzolasyon her türlü ahırlar için vazgeçilmez altyapı koşuludur. Uygun seviyede sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonu olması gereken bu tesislerin, istenilen ortama kavuşması ancak izolasyonla mümkündür.

İzoçağ Sprey Poliüretan tek parça uygulama özelliği sayesinde ısı köprüleri oluşturmaz, en nitelikli ve uygun yalıtımı sağlar.  İzoçağ Sprey Poliüretan ile  mevsim koşulları sabitlenerek ahırların kullanım kalitesi en üst seviyeye çıkarılmış olur. Kullanmış olduğumuz ısı yalıtım malzemeleri ile ısı geçişleri önlenerek ısı köprülerine mani olunur. 

Konya, karasal bir iklime sahip olan bir ilimiz olduğu için, yazları sıcak ve kurak, kışları da oldukça sert ve soğuk geçmektedir. Bu yüzden ısı yalıtımına en çok ihtiyaç duyulan illerimiz arasında yer alır. Hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bu ilimizde ahır ve besi çiftliği yalıtımına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Konya ahır yalıtımı ve besi çiftliği yalıtımı konusunda gelişme kateden önemli illerden birisidir. Profesyonel ekibimiz ve sürekli gelişen teknolojimiz ile ülkemizin dört bir tarafına İzoçağ Sprey Poliüretan hizmeti vermekteyiz