Çağ İzolasyon ve Yalıtım - Konya Sprey Poliüretan Köpük Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Poliüretan Sprey Köpük Çatı Yalıtımı, Teras ve Çatı Altı Yalıtımı ve İzolasyonu

Hayvan Çiftlikleri İzolasyonu

Konya'da ahır izolasyonu, besi tavuk çiftliği ısı izolasyonu, sprey süt sağım tesisi izolasyonu, pöliüretan besi çiftliği izolasyonu, köpük ahır izolasyonu, konya tavuk çiftliği izolasyonu, sprey köpük hayvan çiftliği izolasyonu, ahır yalıtımı, besi çiftliği ısı yalıtımı, pöliüretan süt sağım tesisi yalıtımı, sprey besi çiftliği yalıtımı, köpük ahır yalıtımı, konya tavuk çiftliği yalıtımı, sprey köpük besi çiftliği yalıtımı ile verimliliği artırır.

Hayvanlar da, insanlar gibi canlıdırlar ve aynı bizler gibi temel ihtiyaçları vardır. Bunların başında ısınma gelir. Hayvanların doğal ortamları dışında ihtiyaç duydukları hava koşullarını çiftlik sahiplerinin sağlaması gerekir.Kış aylarında üşüyen, yazın terleyen ve sıcaktan bunalan hayvanların verimliliklerinde önemli düşüşler olduğu bilimsel ve inkar edilemez bir gerçektir. Çiftlik sahipleri bu sorunu tabi ki hem ekonomik hem de kalıcı şekilde yapmak isterler. Uygun seviyede sıcaklık, nem ve hava sirkülâsyonu olması gereken bu tesislerin, istenilen ortam şartlarına kavuşmasının temel koşulu izolasyondur. İzolasyon, her türlü hayvan çiftliği için vazgeçilmez bir altyapı koşuludur. İzoçağ Sprey Poliüretan köpük yekpare uygulama özelliği sayesinde uygulandığı alandaki sıcağı-soğuğu hapseder ve bir bariyer vazifesi görmesiyle ısı alışverişini büyük oranda azaltarak en nitelikli ve uygun yalıtımı sağlar. Oldukça çaplı bir tavuk çiftliği sahibinin sözleri bizi tasdik ediyor “Çiftliğimizde sprey poliüretanla izolasyon yapmadan önce piliçlerden kesim zamanında elde ettiğim miktar 1900 gram iken, izolasyon sonrası miktar 2200 gramdır”. İşte size sunduğumuz verim ve kârlılık.

Konya'da ahır izolasyonu, besi tavuk çiftliği ısı izolasyonu, sprey süt sağım tesisi izolasyonu, pöliüretan besi çiftliği izolasyonu, köpük ahır izolasyonu, konya tavuk çiftliği izolasyonu, sprey köpük hayvan çiftliği izolasyonu, ahır yalıtımı, besi çiftliği ısı yalıtımı, pöliüretan süt sağım tesisi yalıtımı, sprey besi çiftliği yalıtımı, köpük ahır yalıtımı, konya tavuk çiftliği yalıtımı, sprey köpük besi çiftliği yalıtımı ile verimliliği artırır.