Çağ İzolasyon ve Yalıtım - Konya Sprey Poliüretan Köpük Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Poliüretan Sprey Köpük Çatı Yalıtımı, Teras ve Çatı Altı Yalıtımı ve İzolasyonu

Isı Yalıtımı

Konya'da poliüretan sprey köpük ısı izolasyonu ve yalıtımı, ısı yalıtım köpüğü, poliüretan ısı yalıtımı, sprey ısı yalıtımı, köpük ısı yalıtımı, püskürtme ısı yalıtımı, dış cephe yalıtımı, sprey poliüretan köpük ısı yalıtımı, ısı izolasyonu, ısı izolasyon köpüğü, poliüretan ısı izolasyonu, sprey ısı izolasyonu, köpük ısı izolasyonu, püskürtme ısı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, sprey poliüretan köpük ısı izolasyonu ile enerjiden yüksek tasarruf sağlar.

Sprey poliüretan köpük ısı yalıtımı en çok cephe izolasyonunda ve teras ve çatı altı izolasyonu uygulamalarında kullanılmaktadır. Poliüretan köpüğün en önemli özelliği yüksek yoğunlukta olması, ek yerinin olmaması ve ısı köprülerine izin vermemesi sayesinde ciddi bir enerji tasarrufu sağlamasıdır.

Sprey poliüretan köpük, uygulama alanında içeri ve dışarısı ile olan iklim farkını komple keserek izolasyonu azami derecede sağlar. Isı yalıtımına ekstra olarak su ve ses yalıtımında da tasarruf sağlanır. Poliüretan köpük sert ,ısı iletim katsayısı en düşük olan , %90-95 kapalı hücre yapısına sahip ve yapısı kapalı hücrelerden oluşan malzemedir. Bu sayede ısı yalıtım özelliği çok daha iyidir.Poliüretan köpüğün ısı iletkenlik katsayısı, yani lambada değeri, ahşap, kaya yünü, polistiren gibi diğer izolasyon malzemelerine nispeten daha düşüktür. Örneğin, kaya yününün sağladığına eşdeğer bir yalıtımı poliüretan köpük ,kaya yününün yarı kalınlığı ile elde edebilir.

İzolasyon amaçlı kullanılan bazı malzemelerin ısı iletim katsayıları yaklaşık olarak şöyledir: Kaya Yünü 0,050, Cam Yünü 0,045, Mantar 0,045, Doğal Elyaf 0,040, Taş Yünü 0,040, Extrude PS 0,035, Poliüretan 0,025.Bu katsayı ile birlikte, hücre boyu, kapalı hücre oranı, köpük yoğunluğu, sıkıştırma direnci gibi değişkenlerin yanında yanıcılık özelliği de sert köpükler için mühimdir. Standart poliüretan sert köpükler B3 yanma sınıfındadır.Bazı özel uygulamalarda köpüğün B2 yanma sınıfına sahip olması gerekir. Poliüretan köpükler ya da poliüretan temelli ürünler iki ana malzeme ile bunları kimyasal tepkimeye sokan katalizler ve kabarmalarını sağlayan şişirme ajanlarından oluşur.

Bu iki ana malzeme: 1.Bileşen Component/ A / Poliol Sistem 2.Bileşen Component B / İzosiyanat Poliol Sistem İzosiyanat Kabartıcı POLİÜRETAN Poliol Sistem: Polieter veya poliester bazlı poliollerle, bunların içerisine uygun oranlarda konulan katalist, silikon, renklendirici, kabartıcı ajan ve diğer kimyasallarla oluşturulan bir karışımdır. Bu karışımlar yapılarında serbest hidroksil( OH) taşırlar. İzosiyanat Poliol sistemle karıştırıldığında onunla ekzotermik tepkimeye giren ve yapısında serbest NCO taşıyan kimyasallardır. İzosiyanatlar sahip oldukları NCO yüzdesine ve sayısına göre tanınır ve isimlendirilirler.

Sprey Poliüretan Sistemleri, başlıca tavan,çatı, çatı arası, hayvan barınağı, soğuk oda,iç ve dış cephe izolasyonlarında uygulanır. İki bileşenden oluşan sistem makineden püskürtüldükten sonra 2-3 saniye içerisinde kabarmaya başlar ve tepkime 6-8 saniye içerisinde tamamlanır. Bundan sonra hızlı bir küllenme süreci olur.

Konya'da poliüretan sprey köpük ısı izolasyonu ve yalıtımı, ısı yalıtım köpüğü, poliüretan ısı yalıtımı, sprey ısı yalıtımı, köpük ısı yalıtımı, püskürtme ısı yalıtımı, dış cephe yalıtımı, sprey poliüretan köpük ısı yalıtımı, ısı izolasyonu, ısı izolasyon köpüğü, poliüretan ısı izolasyonu, sprey ısı izolasyonu, köpük ısı izolasyonu, püskürtme ısı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, sprey poliüretan köpük ısı izolasyonu ile enerjiden yüksek tasarruf sağlar.